Załącznik nr 1 do rozporządzenia

 • 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 • 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
 • 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
 • 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
 • 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
 • 9. turbiny gazowe;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;
 • 11. urządzenia i instalacje do skraplania gazu ziemnego;
 • 12. urządzenia i instalacje do regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego;
 • 13. instalacje do tankowania sprężonego gazu ziemnego;
 • 14. instalacje do tankowania skroplonego gazu ziemnego;
  • 15. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 • 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu; 
 • 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie; 
 • 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych; 
 • 4. sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe); 
 • 5. sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu); 
 • 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa; 
 • 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa; 
 • 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW; 
 • 9. turbiny gazowe; 
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;