Załącznik nr 1 do rozporządzenia

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW i mocy nie wyższej niż 500 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 500 kW i o mocy nie wyższej niż do 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 3. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 1800 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 4. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW i o przesyle ciepła nie wyższym niż 500 kW;
 • 5. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 500 kW;
 • 6. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 15 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 7. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 15 MW i o mocy nie wyższej niż 100 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 8. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 100 MW i o mocy nie wyższej niż 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 9. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 500 MW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 10. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 11. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 500 kW;
 • 12. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 13. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 500 kW;
 • 14. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 15. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 500 kW;
 • 16. sprężarki o mocy powyżej 20 kW i o mocy nie wyższej niż 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 17. sprężarki o mocy powyżej 200 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • 18. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • 19. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • 20. urządzenia umożliwiające przechowywanie ciepła lub chłodu w celu ich późniejszego wykorzystania o mocy powyżej 10 kW;
 • 21. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-20;
  • 22. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  • 23. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
  • 24. urządzenia ochrony granic.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 • 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 KW wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 • 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW i o mocy nie wyższej niż 500 kW;
 • 7. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW ;
 • 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;