Załącznik nr 1 do rozporządzenia

 • 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 30 kV;
 • 4. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 30 kV i napięciu znamionowym nie wyższym niż 110 kV;
 • 5. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 110 kV;
 • 6. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 7. urządzenia elektrotermiczne;
 • 8. urządzenia do elektrolizy;
 • 9. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 10. elektryczna sieć trakcyjna;
 • 11. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 12. urządzenia umożliwiające magazynowanie energii elektrycznej i wprowadzanie jej do sieci elektroenergetycznej o mocy powyżej 10 kW.
 • 13. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-12;
  • 14. urządzenia techniki wojskowej lub uzbrojenia;
  • 15. urządzenia ratowniczo-gaśnicze;
  • 16. urządzenia ochrony granic.

Załącznik nr 2 do rozporządzenia

 • 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do sieci przesyłowej lub dystrybucyjnej energii elektrycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 • 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym nie wyższym niż 1 kV;
 • 3. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • 5. urządzenia elektrotermiczne;
 • 6. urządzenia do elektrolizy;
 • 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 • 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9;