Wariant A. Poszukujemy do współpracy osoby posiadające:

  • uprawnienia E ( eksploatacji ) i D ( dozoru ) jednocześnie,
  • doświadczenie w pracy przy urządzeniach energetycznych,
  • wykształcenie techniczne na poziomie średnim lub wyższym lub z średnie lub wyższe z zakresu BHP,

Wariant B. Poszukujemy do przyuczenia i współpracy osoby posiadające:

  • uprawnienia E ( eksploatacji ) lub D ( dozoru ), jeżeli nie posiadasz uzupełnimy po kwalifikacji wstępnej,
  • studentów kierunków technicznych Elektryczny, Energetyczny, Paliw Gazowych, BHP lub pokrewne,
  • doświadczenie w pracy przy urządzeniach energetycznych nie jest konieczne,

Praca w nienormowanym czasie i w dowolnym dniu tygodnia, dobrze płatna zwykle on-line.

Nie obowiązują umowy lojalnościowe, gdy z jest to praca dla rządowej instytucji.

W razie wątpliwości proszę dzwonić na numer telefonu: tel. 507 427 754,

jeżeli nie odbiorę na pewno oddzwonię, tylko poproszę wcześniej o wizytówkę SMS

Dr n. t. inż. Jacek Żukowski

w specjalności maszyn i urządzeń energetycznych.

Proszę o wstępne zgłoszenie na e-mail: GFLux@interia.pl

Tytuł e-mail: Imię i Nazwisko

W treści e-mail:

Wariant A

Interesuje mnie współpraca:

Posiadam uprawniania: G1ED, G2E, G2D, G3E, G3D *)

Doświadczenie zawodowe lat:

Ukończyłem szkołę i posiadam dyplom: technika *), inż*) mgr inż*) dr inż *)

Wariant B:

Interesuje mnie przyuczenie i współpraca:

Posiadam uprawniania: G1E, G1D, G2E, G2D, G3E, G3D *)

Doświadczenie zawodowe lat:

Ukończyłem szkołę i posiadam dyplom: technika *), inż*), mgr inż*), dr inż *)

W celu ułatwienia kontaktu proszę o numer telefonu.

*) niepotrzebne przekreślić