Wytyczne dla kandydatów na członków komisji  URE zgodnie z rozporządzeniem Dz. Ust. 1392 z roku 2022r.

W przypadku przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego komisji:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowane co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci;

Osoby spełniające wymagania punktu 1:

 • osoby, które ukończyły szkoły wyższe kończące się inżyniera, magistra inżyniera, 10 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru),
 • osoby, które po ukończeniu studiów mogą się posługiwać tytułem licencjata, magistra i ukończyły studia podyplomowe w zakresie urządzeń energetycznych, 10 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru).

W przypadku członka komisji:

 1. wykształcenie wyższe w zakresie nauk inżynieryjno-technicznych lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie oraz udokumentowane co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru):

Osoby spełniające wymagania punkt 1 dla członka komisji:

 • osoby, które ukończyły szkoły kończące się tytułem inżyniera, magistra inżyniera, 2 lata pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru).
 • osoby, które po ukończeniu studiów mogą się posługiwać tytułem licencjata, magistra i ukończyły studia podyplomowe w zakresie urządzeń energetycznych, 2 lata pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru).
 • wykształcenie średnie albo średnie branżowe oraz udokumentowane co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie zawodowe przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci:

Osoby spełniające wymagania punktu 2 dla członka komisji:

 • osoby, które ukończyły szkoły kończące się tytułem technika kierunkowego, 10 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru),
 • osoby, które po ukończeniu technikum mogą się posługiwać tytułem technika i ukończyły policealne szkołę w zakresie urządzeń energetycznych, 10 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru).
 • wykształcenie średnie albo średnie branżowe udokumentowane co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe w służbie BHP.

Osoby spełniające wymagania punkt 3 dla członka komisji:

 • osoby, które ukończyły szkoły kończące się tytułem technika BHP, 5 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru),
 • osoby, które po ukończeniu technikum mogą się posługiwać tytułem technika i ukończyły policealne szkołę w zakresie BHP, 5 lat pracy przy urządzeniach energetycznych według wykazu zgodnie z uprawnieniami w zakresie E (eksploatacji) i D (dozoru).

Właściwa rekrutacja odbędzie się po 30 czerwca 2023r z chwila przekroczenia 200 członków stowarzyszenia SNTERG. Czekamy na KRS w sądzie administracyjnym dla stowarzyszenia.

Członek komisji musi być członkiem stowarzyszenia przy której utworzona będzie komisja co wynika z prawa energetycznego art. 54.

Obligatoryjnie wszyscy chętni do pracy w komisji muszą posiadać uprawnienia E i D.

W razie braków będzie można uzupełnić, liczy się wykształcenie i staż pracy.

Szczegółowe zasady dokumentowania okresów pracy 10 lat, 5 lat, 2 lata zostaną przedstawione na następnym etapie rekrutacji.

Służę pomocą w szerokim zakresie, tel. 507 427 754

Dr n. t. inż. Jacek Żukowski

w specjalności maszyn i urządzeń energetycznych.

Proszę o wstępne zgłoszenie na e-mail: SNTERG@interia.pl

Tytuł e-mail: Imię i Nazwisko, komisja URE

W treści e-mail:

Mogę w komisji URE pracować jako: przewodniczący, członek *)

Posiadam uprawniania: G1ED, G2E, G2D, G3E, G3D *)

Proszę podać miasto w okolicy którego będzie możliwa praca w komisji, województwo.

W celu ułatwienia działania proszę o nr telefonu.

*) niepotrzebne skreślić