Szkolenie w zakresie eksploatacji

Grupa 1. 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną.

Grupa 2. 

Urządzenia wytwarzające, magazynujące, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

Grupa 3. 

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające,
magazynujące i zużywające paliwa gazowe.

Zajęcia prowadzone są w formie seminaryjnej
Prowadzący odpowiada na pytania w czasie rzeczywistym
Omawiane są realne problemy nurtujące pracowników Waszej Firmy
w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych.