• Wprowadzenie Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348)
 • elementy Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392)
 • zagadnienia dla prac eksploatacyjnych Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2019 poz. 1830), Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz.U. 2020 poz. 529)
 • wybrane zagadnienia Kodeks pracy (Dz.U. 2019 poz. 1040, 1043)
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci zasilanych paliwami gazowymi;
 • zasad eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
 • zasad budowy, działania oraz warunków technicznych obsługi urządzeń, instalacji i sieci zasilanych paliwami gazowymi;
 • zasad i warunków wykonywania prac dotyczących obsługi, konserwacji, remontu, naprawy dla grupy;
 • zasad i warunków wykonywania prac w zakresie , montażu lub demontażu i czynności kontrolno-pomiarowych;
 • zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz udzielania pierwszej pomocy,
 • zasad postępowania w razie awarii, pożaru;
 • zasad postępowania w razie innego zagrożenia bezpieczeństwa obsługi urządzeń lub zagrożenia życia, zdrowia i ochrony środowiska;
 • dyskusja nad powyższymi zagadnieniami zgodnie z zaznaczonymi punktami określającymi zakres szkolenia:
  • 1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  • 2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  • 3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • 4) sieci gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, w tym punkty gazowe);
  • 5) sieci gazowe o ciśnieniu wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, zespoły gazowe na przyłączu, tłocznie gazu);
  • 6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
  • 7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu wyższym niż 5 kPa;
  • 8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy wyższej niż 50 kW;
  • 9) turbiny gazowe;
  • 10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w pkt 1–9;

Szkolenie realizuje tylko zagadania dopasowane osób biorących udział w kursie. Powyższy harmonogram jest tylko przykładowy.