Q M T  
S Y S T E M

Mariusz Naklicki

 

87-600
Lipno             tel.:
507-180-376 ul. Górna 44          e-mail:
qmtsystem@o2.pl

 

 

KARTA KATALOGOWA

WENTYLATORY
DACHOWE

WDN-160,
200, 250, 315, 400, 500

 

1.  PRZEZNACZENIE

 

Wentylatory dachowe typu WDN
wielkość: 160; 200; 250; 315; 400; 500, z napędem bezpośrednim są urządzeniami przeznaczonymi
do stosowania na zewnątrz obiektów mieszkalnych i przemysłowych, gdzie
temperatura otoczenia w strefie pracy to zakres -15° ÷ +60°C. a konstrukcja
umożliwia instalowanie w pozycji pionowej na elemencie wsporczym na dachu
budynku lub innym przygotowanym do tego celu miejscu. Wentylatory w wykonaniu
standardowym służą do wyciągu bezpośredniego z pomieszczeń wentylowanych z tzw.
wolnym wlotem lub podłączonych do systemu wentylacyjnego, powietrza lub innych
gazów obojętnie chemicznych o temperaturze w zakresie -15° ÷ +60°C niezawierających
składników żrących, kleistych i wybuchowych.

Zabrania się instalowania wentylatorów
w strefach zagrożonych wybuchem. Przetłaczany czynnik nie może być zanieczyszczony
cząstkami stałymi o wartości większej niż 0,01g/m3.

 

2.  DANE TECHNICZNE

2.1 Budowa wentylatora

Wentylator składa się z podstawy, z
dyszą wlotową wykonaną z blachy stalowej. Podstawa posiada dwa sposoby montażu:

1. pierwszy sposób – płyta posiada otwory montażowe służące do zamontowania
wentylatora w pozycji pracy do konstrukcji wsporczej np. podstawy dachowej,
podstawy tłumiącej, cokołu.

2. drugi sposób – płyta posiada nitonakrętki
służące do zamontowania wentylatora w pozycji pracy od strony ssącej do
konstrukcji wsporczej np. podstawy dachowej lub bezpośrednio do kanału
wentylacyjnego.

Wewnątrz zastosowano wirnik
promieniowy z łopatkami wygiętymi do tyłu wykonany z wytrzymałego tworzywa,
osadzony na wirującej obudowie silnika elektrycznego stanowiący napęd
wentylatora, który charakteryzuje się wysoką jakością pracy w zakresie
uzyskiwanych parametrów przepływowych i niskimi wartościami emisji poziomu
hałasu oraz poboru prądu. Silnik elektryczny został zamontowany na płycie
silnika i zabudowany daszkiem tzw. kapturem wykonanym z kompozytu
poliestrowego zapewniającego odpowiednie zabezpieczenie w zakresie
bezpieczeństwa i przed wpływem czynników atmosferycznych. Otwarty tzw. wolny
wylot z wentylatora zabezpieczono osłoną wykonaną ze stali w celu zapewnienia
bezpieczeństwa pracy. Tak wyprodukowany wentylator i użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
pozwala na bezpieczną oraz długotrwałą bezawaryjną pracę.

Metalowe podzespoły wentylatorów na
specjalne zamówienie klienta mogą być wykonane z materiałów kwasoodpornych.

 

2.2 Regulacja prędkości obrotowej

Zastosowane silniki zostały przebadane przez ich producenta w
zakresie prowadzenia regulacji prędkości obrotowej. Zalecane jest stosowanie
regulatorów napięciowych transformatorowych oraz przemienników częstotliwości
(falowników) właściwych dla zastosowanych silników elektrycznych dedykowanych
przez producenta.

Doboru właściwych urządzeń do regulacji zapewnia dostawca
wentylatorów lub serwis producenta wentylatorów.

2.3 Zabezpieczenie silnika

Silniki powinny być zabezpieczone przed skutkami: zwarć i
przeciążeń.

Jako zabezpieczenie przed skutkami zwarć międzyfazowych lub
doziemnych należy stosować wyłączniki instalacyjne z wyzwalaczami nadprądowymi
(3-f lub 1-f) w zależności od rodzaju silnika.

Każdy silnik jest wyposażony w zabezpieczenie termiczne.

2.4 Podzespoły wentylatora

 

1)    Podstawa.

2)    Płyta silnika.

3)    Wirnik z napędem (silnik elektryczny). 

4)    Daszek tzw.kaptur. 

5)    Osłona