Wraz z wejściem nowych przepisów istnieje konieczność precyzyjnego określenia punktów nadawanych uprawnień według rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. 2022 poz. 1392):

Zgodnie z § 6 rozporządzenia na pracodawcy istnieje obowiązek precyzyjnego określenia zakresu punktowego dla pracownika wykonującego prace przy urządzeniach energetycznych:

oraz poziomu stanowisk:

  • eksploatacji,
  • dozoru.

oraz zakresu czynności służbowych:

  • obsługi,
  • konserwacji,
  • remontów lub napraw,
  • montażu lub demontażu,
  • kontrolno – pomiarowym.

Zgodnie z § 7 ustęp 6 jeśli takie wymagania nie są spełnione egzaminu nie przeprowadza się. Zaświadczenie wystawiona jest przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci musi określać wymagania precyzyjnie :

  • posiadania urządzeń,
  • upoważnień do wykonywania czynności eksploatacyjnych,
  • posiadanie wcześniejszych uprawnień w zakresie wnioskowanym.

Firma GFL w procesie matrycowania jest w stanie przygotować niezbędną dokumentację do egzaminu dla państwa firmy, dodatkowe informacje pod numerem telefonu 507 42 77 54.