• zapewniamy egzaminy w wersji online wtedy niezbędne jest zapewnienie szybkiego łącza oraz pomieszczenia,
  • w przypadku egzaminu stacjonarnego konieczne jest zapewnienie pomieszczenia.

W przypadku szkolenia na miejscu w firmie:

  • po pierwszej części szkolenia przeznaczonej dla osób z uprawnieniami E 1,5h do 2h rozpoczyna się egzamin,
  • pozostałe osoby które mają szkolenia z dozoru pozostają na drugiej części szkolenia około 45 minut,
  • egzamin dla osób z uprawnieniami eksploatacji i dozoru lub dozoru rozpoczyna się 45 minut później.