Proszę napisać na e-mail: GFLUX@interia.pl

  • W temacie e-mail: Imię i Nazwisko, kod pocztowy miejscowości
  • W treści e-mail: G1* Eksploatacja* Dozór*, G2* Eksploatacja* Dozór*, G3* Eksploatacja* Dozór*
  • W treści: Proszę o ustalenie terminu egzaminu stacjonarnego*/online*
  • W treści: Będę wnioskował o egzamin jako: osoba prywatna*, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą*, dla moich pracowników*
  • pozostałe informację otrzymają państwo e-mail
  • *) niepotrzebne skreślić

Przykładowy e-mail nr 1:

Temat: Andrzej Nowak, 41-307

Treść e-mail:

G1 Eksploatacja, G2 Dozór, G3 Eksploatacja Dozór

Proszę o ustalenie terminu egzaminu online

Będę wnioskował o egzamin jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Taki zapis oznacza to, że potrzebuje 4 uprawniania: jedno elektryczne w eksploatacji, jedno cieplne w dozorze, dwa gazowe w eksploatacji i dozorze w formie online jako prowadzący działalność gospodarczą.

Przykładowy e-mail nr 2:

Temat: Tadeusz Wiśniewski, 96-103

Treść e-mail:

G1 Eksploatacja, G3 Dozór

Proszę o ustalenie terminu egzaminu online

Będę wnioskował o egzamin jako prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą

Taki zapis oznacza to, że potrzebuje 2 uprawniania: jedno elektryczne w eksploatacji, jedno gazowe w eksploatacji w formie stacjonarnej jako osoba prywatna.

W e-mail zwrotnym otrzymają państwo kolejne informacje.