• Przepisy prawne G1, G2 ,G3
 • Ogólne wymagania i zasady dotyczące organizacji bezpiecznej pracy G1, G2, G3
  • Praca pod nadzorem
  • Prace pomocnicze
 • Zasady organizacji prac wykonywanych przy eksploatacji urządzeń energetycznych
  • Ogólne zasady przygotowania strefy pracy
  • Przygotowanie strefy pracy dla urządzeń grupy
  • Gospodarka kluczami do pomieszczeń ruchu energetycznego
 • Kompetencje, obowiązki i prawa poszczególnych w poleceniu pisemnym
  • Poleceniodawca
  • Koordynujący
  • Dopuszczający
  • Kierujący zespołem
  • Członkowie zespołem
  • Nadzorujący
  • Kierownik robót
  • Koordynator
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji urządzeń grupy G1
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji urządzeń grupy G2
 • Zagrożenia występujące przy eksploatacji urządzeń grupy G3
 • Postępowanie w warunkach stanów awaryjnych urządzeń energetycznych
 • Organizacja prac wykonywanych przez firmy zewnętrzne

Więcej informacji szczegółowych znajdziesz na stronie : https://inspektore.pl/